Czym są znaki manipulacyjne na opakowaniach?

Z pewnością widziałeś je setki razy na pudełkach z różnymi towarami. Mogą mieć postać cyfr, liter, piktogramów. Stosowane są we wszystkich branżach. Czy wiesz, czym są znaki manipulacyjne i w jakim celu się je stosuje? 

Podstawą właściwego transportu towaru jest odpowiednie opakowanie. W zależności od rodzaju przedmiotów stosuje się różnej grubości pudełka oraz dodatkowe akcesoria zabezpieczające takie jak przegródki, folie bąbelkowe i inne. W czasie długiej podróży paczki często zmieniają środki transportu i miejsce składowania. Dlatego nieodłącznym elementem właściwego opakowania jest odpowiednie oznakowanie, które jest wskazówką dla osób zarządzających transportem. Znaki manipulacyjne wskazują sposób, w jaki należy się obchodzić z paczką.

Znaki manipulacyjne stosuje się według ściśle określonych zasad znakowania, które wskazują zarówno na technikę ich wykonania, jak i sposób naniesienia na opakowanie. Najczęściej produkuje się je z folii samoprzylepnej, odpornej na ścieranie, wilgoć i światło słoneczne. Mogą mieć formę cyfr, liter, napisów bądź rysunków, przy czym wykorzystuje się uniwersalne symbole, powszechnie zrozumiałe (kieliszek w przypadku towarów kruchych, parasol przy towarach, które wymagają ochrony przed wilgocią).

Jakie są rodzaje znaków manipulacyjnych?

Znaki manipulacyjne na opakowaniach dzieli się na znaki zasadnicze, informacyjne oraz symbole bezpieczeństwa. Znaki zasadnicze służą identyfikacji odbiorcy i miejsca docelowego transportu. Zwykle mają formę tekstu, który zamieszcza się je w środkowej części paczki. Obecnie stosuje się znaki, które zawierają także kody kreskowe lub kody QR, które chronią niektóre dane przed dostępem osób niepowołanych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku danych objętych RODO. Znaki informacyjne informują o cechach opakowania takich jak masa i wymiary. Zamieszcza się je w lewym lub prawym dolnym rogu opakowania. Symbole bezpieczeństwa z kolei to ważny element opakowań zawierających towary niebezpieczne, na przykład łatwopalne lub trujące.